About USZhanhuai Li

Professor
Big Data Management

Qun Chen

Professor
Big Data Management, Knowledge Discovery, Artificial Intelligence

Wei Pan

Associate Professor
Big Data Management, Graph Processing

Hailong Liu

Associate Professor
Big Data Management, Data Quality Management


Xiaochun Tang

Associate Professor
High Performance Computing, Software Engineering

Wenjie Liu

Associate Professor
Cloud Computing, Big Data Processing

Ning Li

Associate Professor
Software Failure Analysis, Software Testing


Ph.D Students

Jieming Feng

Ph.D Student

Yanyan Wang

Ph.D Student

Murtadha Ahmed

Ph.D Student

Youcef Nafa

Ph.D Student


Jing Su

Ph.D Student

Zhaoqiang Chen

Ph.D Student

Boyi Hou

Ph.D Student

Ping Zhong

Ph.D Student


Yaoli Xu

Ph.D Student

Chenchao Zhou

Ph.D StudentMaster Students

Anqi Chen

Master Student

Tianwei Liu

Master Student

Yuchen Luo

Master Student

Bo Xu

Master Student


Han Zhang

Master Student

Haiyang He

Master Student

Xinglong He

Master Student

Xingyu Lu

Master Student


Chen Shen

Master Student

Chenyu Wang

Master Student

Lijuan Wang

Master Student

Xinke Liu

Master Student


Meixia Li

Master Student

Hang Yang

Master Student

Yi Zhu

Master Student

Jiquan Shen

Master Student


Ph.D

Fengfeng Fan

Ph.D
First employment: National Internet Emergency Center

Zhuo Wang

Ph.D
First employment: Huawei

Bo Suo

Ph.D
First employment: Huawei

Weibang Li

Ph.D
First employment: Southwest Minzu University


Shanglian Peng

Ph.D
First employment: Chengdu University of Information Technology

Ying Lou

Ph.D
First employment: Henan University of Science and Technology

Xia Li

Ph.D
First employment: Northwestern Polytechnical University

Yanming Nie

Ph.D
First employment: Northwestern A&F University
Master

Taoran Zhang

First employment: China UnionPay

Guorong Zhang

First employment: Huawei ( Shanghai )

Xin Liu

First employment: Huawei ( Shenzhen )

Pei Geng

First employment: uCloudlink


Kai Dai

First employment: Oppo

Yiyi Li

First employment: Meituan

Lianping Wang

First employment: China Unicom

Chao Fang

First employment: Huawei


Jiaming Li

First employment: Bank of Communications

Siqi Zhao

First employment: Bank of China

Kaiwen Li

First employment: Bank of China

Jingying Yang

First employment: Huawei


Liang Zhang

First employment: CPLA Ground Force

Jinjian Zhang

First employment: China Merchants Bank

Jiajun Li

First employment: Meituan

Chuan Jiang

First employment: The First Affiliated Hospital of Zhengzhou University


Zhiying Gou

First employment: Huawei

Song Bai

First employment: Alibaba Group

Zhong Wang

First employment: China Financial Futures Exchange

Li You

First employment: Amazon


Yuze Xiao

First employment: Alibaba Group

Jing Du

First employment: Amazon

Jiaqi Hu

Jian Xu

First employment: IBM


Donghai Xu

First employment: CEPREI

Hao Wang

First employment: The Second Affiliated Hospital of Chongqing Medical University

Jian Jin

First employment: Tencent

Baoxue Zhao

First employment: Ph.D student in The Hong Kong Polytechnic University


Linchao Sun

First employment: IBM

Yuanxiong Ding

First employment: IBM

Ning Yang

Zhuangzhuang Kang


Chunyong Zhang

Wenqi Guo

Fangquan Xie

Min Liu


Meng Han

Zhenhua Ma