About USZhanhuai Li

Professor
Big Data Management

Qun Chen

Professor
Big Data Management, Knowledge Discovery, Artificial Intelligence

Wei Pan

Associate Professor
Big Data Management, Graph Processing

Hailong Liu

Associate Professor
Big Data Management, Data Quality Management


Xiaochun Tang

Associate Professor
High Performance Computing, Software Engineering

Wenjie Liu

Associate Professor
Cloud Computing, Big Data Processing

Ning Li

Associate Professor
Software Failure Analysis, Software Testing


Ph.D Students

Jieming Feng

Yanyan Wang

Murtadha Ahmed

Youcef Nafa


Jing Su

Zhaoqiang Chen

Boyi Hou

Ping Zhong


Chenchao ZhouMaster Students

Haiyang He

Xinglong He

Xingyu Lu

Chen Shen


Chenyu Wang

Anqi Chen

Yizhuo Chen

Tianwei Liu


Yuchen Luo

Bo Xu

Han Zhang

Wenbang Guo


Mengzhen Hao

Jiangcheng Liu

Yaqi Sheng

Kehao Wang


Maoyuan Wang


Ph.D

Fengfeng Fan

National Internet Emergency Center

Zhuo Wang

Huawei

Bo Suo

Huawei

Weibang Li

Southwest Minzu University


Shanglian Peng

Chengdu University of Information Technology

Ying Lou

Henan University of Science and Technology

Xia Li

Northwestern Polytechnical University

Yanming Nie

Northwestern A&F University


Yaoli Xu

Henan UniversityMaster

Xin Liu

Huawei (Shenzhen)

Pei Geng

uCloudlink

Kai Dai

Oppo

Yiyi Li

Meituan


Lianping Wang

China Unicom

Chao Fang

Huawei

Jiaming Li

Bank of Communications

Siqi Zhao

Bank of China


Kaiwen Li

Bank of China

Jingying Yang

Huawei

Liang Zhang

CPLA Ground Force

Jinjian Zhang

China Merchants Bank


Jiajun Li

Meituan

Chuan Jiang

The First Affiliated Hospital of Zhengzhou University

Zhiying Gou

Huawei

Song Bai

Alibaba Group


Zhong Wang

China Financial Futures Exchange

Li You

Amazon

Yuze Xiao

Alibaba Group

Jing Du

Amazon


Jiaqi Hu

Jian Xu

IBM

Donghai Xu

CEPREI

Hao Wang

The Second Affiliated Hospital of Chongqing Medical University


Jian Jin

Tencent

Baoxue Zhao

Ph.D student in The Hong Kong Polytechnic University

Linchao Sun

IBM

Yuanxiong Ding

IBM


Ning Yang

Zhuangzhuang Kang

Chunyong Zhang

Wenqi Guo


Fangquan Xie

Min Liu

Meng Han

Zhenhua Ma


Taoran Zhang

China UnionPay

Guorong Zhang

Huawei (Shanghai)

Meixia Li

Shanghai Pudong Development Bank (Xi'an)

Hang Yang

Ant Group (Hangzhou)


Yi Zhu

Industrial and Commercial Bank of China (Xi'an)

Jiquan Shen

Huawei (Xi'an)

Lijuan Wang

Megvii (Beijing)

Xinke Liu

Shanghai Pudong Development Bank (Shanghai)